Czy ma sens robienie kursu kwalifikowanego pracownika ochrony?

Branża firm ochroniarskich ma się w naszym kraju coraz lepiej. Nie tylko przybywa tego typu firm, ale też rosną ich przychody. Spory udział w tym ma rozwój innych sektorów np. powstawanie galerii handlowych, ale nie tylko. Tym samym trudno się dziwić, że popyt na tego rodzaju pracowników też nie maleje. Chcąc utrzymać się w tym zawodzie i dobrze zarabiać, należy mieć odpowiednie przygotowanie.

Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony – jak otrzymać?

Obecnie można być pracownikiem ochrony bez odbycia kursu kwalifikowanego, lecz wiąże to się z mniejszym uposażeniem i brakiem dostępu do różnych zadań. Stąd też trudno się dziwić, że osoby poważnie myślące o tym fachu raczej dążą do tego, aby wspomniane szkolenie odbyć. Do tego trzeba posiadać pełnię praw obywatelskich, mieć obywatelstwo jednego z krajów UE, a także ukończony 21 rok życia. Nim udamy się na samo szkolenie, trzeba dysponować też orzeczeniem lekarskim i psycholog icznym, które uprawnia nas do wykonywanie tego zawodu. Sam kurs twa około 200 godzin, które to zostają rozłożone na kilka miesięcy. W czasie zajęć mamy zarówno zajęcia praktyczne, jak i teoretyczne. Zatem kurs kwalifikowanego pracownika ochrony obejmuje wykłady dotyczące różnych dziedzin prawa, a z kwestii praktycznych mamy naukę samoobrony czy posługiwanie się bronią palną. Zwieńczeniem całego procesu szkolenia jest egzamin teoretyczny i parataktyczny. Zaliczając obie części, pozwala nam szczycić się pozyskaniem stosownej licencji.

Wyposażenie ochroniarza

Mając już pracę w charakterze pracownika ochrony, otrzymujemy określone wyposażenie, które różni się w zależności od miejsca pracy. W przypadku galerii handlowych jest t podstawowe wyposażenie w postaci gumowej pałki i gazu pieprzowego lub łzawiącego. Mając skończony kurs kwalifikowanego pracownika ochrony Warszawa zyskujemy prawo do noszenia broni, co wiąże się z pracą w grupach interwencyjnych lub jako konwojent.

Ile zarabiają pracownicy ochrony?

Sporą rolę odgrywa tu wspomniane szkolenie, bo dzięki niemu możemy podejmować się określonej pracy. Najmniej płatna jest stosunkowo bezpieczna praca na parkingu czy strzeżonych osiedlach. Zarobki w kontekście grup interwencyjnych i konwojentów już są dość spore. Jednak tak naprawdę najwięcej ochroniarze zarobić mogą jako tzw. bodyguardzi.