Aparaty tlenowe.

Wiele osób miewa kłopoty z drogami oddechowymi, a konsekwencją tych schodzeń może być niedotlenienie chorego. W części przypadków długo trwająca choroba spowodować może tak rozległe zniszczenia płucnej tkanki, że ich możliwość do absorpcji czystego tlenu z powietrza bardzo może spaść. A będzie to niezwykle niebezpieczne dla chorego, ponieważ otrzymuje on dużo mniej tlenu niż jest wymagane, a co za tym idzie wewnętrzne organy tlenu także otrzymują w za małej ilości. W dłuższych okresach czasu konsekwencje stanu niedotlenienia są ogromnie niebezpieczne. W szczególności bardzo wrażliwe na małą ilość tego pierwiastka są układ nerwowy oraz serce, osoby mające kłopoty z niedoborami tlenu męczą się bardzo szybko, miewają kłopoty z realizacją nawet prostych rzeczy, a oprócz tego z przemęczeniem i koncentracją. Przy dłużej trwającym niedostatku nastąpić może duże zmniejszenie czasu życia, a oprócz tego nieodwracalne zniszczenie narządów wewnętrznych, mało możliwe w późniejszych latach do zredukowania. Z tego też powodu w sytuacji kłopotów z drogami oddechowymi trzeba przez cały czas podchodzić do tego bardzo poważnie, zwłaszcza że dostępne są już sposoby, pozwalające na dużą redukcję symptomów, wygodne do zastosowania w dom -ach.

Najprostszym sposobem na poprawienie jakości życia ludzi mających problemy płucne jest dostarczanie im czystego tlenu w odpowiedniej dawce. Do niedawna jeszcze kuracje tlenem były używane tylko na oddziałach szpitalnych, ale przecież pacjenci nie mogli przez całą chorobę przebywać w szpitalu, szczególnie jeżeli dawali radę prowadzić zwyczajne życie. Dzisiaj standardem stało się instalowanie przyrządów do dostarczania tlenu w mieszkaniach pacjentów, przez co bez przerwy mogą oni mieć zapewniony dostęp do używanego sprzętu, a oprócz tego nie muszą zajmować bez potrzeby łóżek szpitalnych. Najnowsze aparaty tlenowe są łatwe w obsłudze i przynieść mogą znaczną poprawę jakości życia chorych, jeżeli będą ich używać regularnie. Niezwykle pomocny okazać się także może koncentrator tlenu, pochłania on większość azotu znajdującego się w otoczeniu, a co za tym idzie powiększa stężenie tak potrzebnego tlenu. Urządzenia te są łatwe i proste w użytkowaniu i dużo bardziej bezpieczne od używanych przed laty tlenowych butli.