Końcówka prądowa – co to takiego i do czego służy?

Końcówka prądowa jest to część uchwytu spawalniczego. Jest to część najmniejsza i  najtańsza.

Najprościej działanie końcówki prądowej można wyjaśnić w ten sposób, że przez końcówkę prądową przechodzi drut spawalniczy podany z uchwytu i to przez nią dostarczane jest napięcie do tego drutu.

W produkcji końcówek prądowych stosuje się miedź z uwagi na to, że jest jednym z najlepszych przewodników prądu elektrycznego.

Wydaje się, że to tylko niewielka część, jednak jej rola w procesach produkcyjnych jest bardzo ważna. Wady lub zużycie takiej końcówki prowadzą do awarii sprzętów a to znowu powoduje duże koszty dla producentów spowodowane przestojem w produkcji, przy czym należy zaznaczyć, że sama końcówka jest dość tanim elementem.

Wady końcówki powodują między innymi:

 • zatrzymanie procesu,
 • brak zajarzenia,
 • wpływają na jakość kładzionej spoiny.

Przyczyny zużycia końcówki prądowej mogą być różne i wpływ na to mają często czynniki zewnętrzne. Jednak do najczęstszych przyczyn zaliczamy:

 • temperatura pracy – kiedy temperatura jest za duża materiał mięknie i jest bardzo podatny na ścieranie. Niższa temperatura jest korzystniejsza, ponieważ dobrze wpływa na stabilność kontaktu elektrycznego pomiędzy końcówką a drutem,
 • erozja elektryczna – w jej efekcie powierzchnia kontaktowa otworu powoli się wytapia. Erozja występuje kiedy na styku między drutem  a wewnętrznym otworem końcówki występuje zjawisko ciągłego łuku elektrycznego,
 • zanieczyszczenia – powodują wypalanie końcówki.

Na to jak dana końcówka będzie się zużywać i kiedy nie będzie spełniała swojej funkcji ma wpływ nie tylko twardość i parametry danej końcówki, ale także to jak często się ją wymienia. Należy zwrócić baczną uwagę na to aby w odpowiednim czasie wymieniać tę niewielką część.

Przed przystąpieniem do pracy urządzenia producenci w każdym przypadku zalecają aby sprawdzić najpierw  stan zużycia oraz prawidłowe zamontowanie części końcowych uchwytu elektrody. Trzeba także często  kontrolować stan końcówki prądowej, ponieważ kiedy jest nadmiernie zużyta ma bezpośredni wpływ na jakość spawania. Trzeba także przy tym dodać, że żywotność końcówki to czas około  kilkunastu godzin efektywnego spawania. Średnica otworu końcówki prądowej nie powinna różnić się od średnicy drutu więcej niż 0,1 mm.

Podział końcówek prądowych

Końcówki prądowe Różnią się jeśli w zależności od średnicy otworu przez, który przechodzi drut spawalniczy i są różne w zależności od tego do jakiego uchwytu są dobierane.

Końcówki prądowe można podzielić w następujący sposób:

Końcówka MB15 – najpopularniejsze średnice: 0,6 ; 0,8 ; 1,0 ; 1,2 [mm]

 • M6x25mm E-Cu
 • M6x25mm E-Cu do aluminium
 • M6x25mm CuCrZr

Końcówka MB25 – najpopularniejsze średnice: 0,6 ; 0,8 ; 1,0 ; 1,2 [mm]

 • M6x28mm E-Cu
 • M6x28mm E-Cu do aluminium
 • M6x28mm CuCrZr

Końcówka MB36 ( również MB401/501) – w tej grupie najpopularniejsze średnice to:  0,6; 0,8 ; 1,0 ; 1,2 ; 1,4 ; 1,6 [mm]

 • M8x30mm E-Cu
 • M8x30mm E-Cu do aluminium
 • M8x30mm CuCrZr

Można również spotkać końcówki prądowe o innych średnicach, jak na przykład: 2,0 ; 2,4 [mm].

Leave a Comment